LeftRight

Sağda Solda Lafbazlık


Eğitim Konuları:

  1. Kişi Marka
  2. Marka Konumlandırma
  3. Marka Yaratma
  4. Marka Parçalama
  5. Kent Marka
  6. Tüketici İçgörüsü Keşfetme